Projekt indywidualny

Nie istnieje dla nas pojęcie „niestandardowe oczekiwania Klienta”. Przy tworzeniu projektu indywidualnego staramy się sprostać nawet najbardziej surowym wymaganiom  dotyczącym funkcji budynku i jego wyglądu. Jeśli posiadacie Państwo działkę wymagającą indywidualnego podejścia projektowego lub potrzebujecie doradztwa inwestycyjnego w zakresie formalno – prawnym planowanej inwestycji – wraz z zespołem służymy swoją wiedzą i doświadczeniem.

biuro projektowe rzeszów

Celem przedstawienia naszej oferty zapraszamy do niezobowiązującego spotkania w jednej z naszych pracowni. Przed spotkaniem niezbędne będzie przesłanie na adres mailowy podstawowych informacji dotyczących planowanej przez Państwa inwestycji, w celu przygotowania się do rozmowy. Oto potrzebne dokumenty:

  • kopia mapy zasadniczej obejmującej obszar inwestycji,
  • opis (rodzaj i funkcja) planowanego obiektu,
  • wypis z Planu Miejscowego lub Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Termin opracowania projektu uzgodnimy indywidualnie. Na czas jego realizacji wpływają miedzy innymi: rodzaj, forma i funkcja obiektu oraz związane z nim niezbędne projekty branżowe i ich zakres. W niektórych przypadkach konieczne będzie  uzgodnienie dokumentacji w jednostkach administracji publicznej.

F